Algoritme

Wellicht de meest mythische SEO-term: algoritme. Waarschijnlijk is er geen andere SEO-term waarover zoveel wordt gezegd en geschreven in de wereld van online marketing.

Het algoritme van een zoekmachine is een verzameling van factoren en regels waarmee zoekmachines pagina’s rangschikken in de zoekresultaten.  Dat rangschikken gebeurt n.a.v. een ingevoerde zoekterm, zoektermen of vraag. De zoekmachine bepaalt dan d.m.v. het algoritme welke pagina de meest relevante informatie beschikt in relatie tot de ingevoerde zoekterm(en) en plaatst deze vervolgens op de eerste plek in de zoekresultaten. Iedere zoekmachine heeft haar eigen algoritme.

Welke regels en factoren onderdeel uitmaken van het algoritme is niet helemaal bekend. Er gaan verschillende theorieën over de ronde. De één beweert dat het slechts tientallen regels zijn. Anderen hebben het over honderden regels en factoren die onderdeel uitmaken van het algoritme. Daarmee is het algoritme het best bewaarde geheim van Google.

Hoewel niet het volledige algoritme ontleed kan worden, zijn SEO specialisten er in de loop van de jaren wel in geslaagd een groot deel van het algoritme te begrijpen en toe te passen. Ook geeft Google zelf geregeld informatie over factoren die van belang zijn voor zoekmachine-optimalisatie.

Er bestaat veel onduidelijkheid over het algoritme. Waar iedereen het wel over eens is, is dat Google voornamelijk kijkt naar 3 basisprincipes om pagina’s te rangschikken in de zoekresultaten. Het gaat om de factoren: content, techniek en autoriteit. Je leest hier meer over in ons SEO-artikel: Google SEO basics.

Het up-to-date houden van het algoritme doet Google door frequent updates uit te rollen. In de meeste gevallen kondigt Google deze updates niet aan. Door grote verschuivingen van posities in de zoekmachine worden updates van Google ontdekt. Bij de updates worden er aanpassingen gedaan aan het algoritme. Welke aanpassingen dat zijn, is vaak niet helemaal duidelijk. Wel is het zo dat praktisch alle aanpassingen gedaan worden om de gebruikers van Google de beste en meest relevantie informatie te bieden.